Πωλήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων: Ρυθμιζόμενο επάγγελμα

Ο εμπορικός οργανισμός FEDERAUTO υπογραμμίζει τις πρωτοβουλίες του για την εξειδίκευση στον τομέα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Βέλγιο.

Πέρυσι (2010), υπήρχαν 2.821 επαγγελματίες έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνται στη βελγική αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτοί οι επαγγελματίες έμποροι ήταν υπεύθυνοι για πάνω από το 60% των 674.390 μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στο Βέλγιο κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Η προστιθέμενη αξία των επαγγελματιών εμπόρων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι φυσικά η εμπειρία τους. Επειδή σε αντίθεση με αυτό που ορισμένα μέσα ενημέρωσης μπορεί να σας οδηγήσουν να πιστέψετε, η πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να κάνει.

Πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων: Νομικές απαιτήσεις

Προκειμένου να προσφερθούν αυτοκίνητα προς πώληση στο Βέλγιο, πρέπει πρώτα να αποκτήσει πρόσβαση στο επάγγελμα. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές άλλες σημαντικές απαιτήσεις για τους Βέλγους επαγγελματίες εμπόρους αυτοκινήτων: τη χρήση ενός εντύπου παραγγελίας, την εφαρμογή μιας νομικής εγγύησης τουλάχιστον 12 μηνών, μια επίσκεψη στον τεχνικό έλεγχο και την έκδοση ενός Car-Pass.

Πώς το FEDERAUTO συμβάλλει στον επαγγελματισμό στον τομέα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων:

Ο βελγικός εμπορικός οργανισμός FEDERAUTO συμβάλλει καθημερινά στο επίπεδο του επαγγελματισμού στον τομέα των πωλήσεων αυτοκινήτων. Οι οργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε καθεμία από τις παραπάνω νομικές απαιτήσεις.
In the event you loved this post and you would like to receive much more information about KTEO please visit our own internet site.

Πρόσβαση στο επάγγελμα: Η εμπορική οργάνωση αποτελεί μέρος της κεντρικής εξεταστικής επιτροπής και κρίνει επίσης την επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη των υποψηφίων.

Έντυπα παραγγελίας: Ο νόμος ορίζει μια φόρμα παραγγελίας που δίνει μια πραγματική περίληψη της συμφωνίας μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Η FEDERAUTO δημιούργησε μια τυπική φόρμα προσφοράς, μαζί με τις ενώσεις οχημάτων Touring και VAB, η οποία είναι προς το παρόν διαθέσιμη για εμπόρους αυτοκινήτων. Η FEDERAUTO διαχειρίζεται επίσης την επιτροπή συμφιλίωσης για μεταχειρισμένα οχήματα και αυτοκίνητα σε περίπτωση διαφωνίας που συνδέεται με τη φόρμα παραγγελίας.

Εγγύηση 1 έτους: Όλοι οι επαγγελματίες πωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων υποχρεούνται από το νόμο να παρέχουν ελάχιστη εγγύηση 12 μηνών όταν πωλούν αυτοκίνητα που ανήκουν σε καταναλωτές. Για να ευαισθητοποιήσει αυτόν τον νόμο, η FEDERAUTO ξεκίνησε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης με την ονομασία «Έχετε καλή άποψη για την εγγύησή σας;

Τεχνικές επιθεωρήσεις: Στο Βέλγιο, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα επιθεωρούνται όταν το όχημα έχει ταξινομηθεί σε άλλο ιδιοκτήτη. Οι επιθεωρήσεις ελέγχουν την ποιότητα του οχήματος καθώς και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του.

Car-Pass: Αυτό το έγγραφο είναι μια πρωτοβουλία του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των βελγικών αρχών. Μεταξύ άλλων, προσφέρει στους αγοραστές αυτοκινήτων την ευκαιρία να δουν την πλήρη ιστορία του χιλιομέτρου. Το Car-Pass υποχρεούται από το νόμο στο Βέλγιο και έχει μειώσει το ποσοστό απάτης σε 0,20% εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *